Home > projektet në vijim > Regional Good Governance Public-Private Partnership Platform(R2G4P), January 2021 – December 2023, EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation

—————————————————————————————————————

Regional Good Governance Public-Private Partnership Platform(R2G4P) is coordinated by the Center for the Study of Democracy, Bulgaria, and where ACER is implementing Partner, benefits from a € 1.5 million grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.

(R2G4P) aims to deliver shared anticorruption solutions to increase the accountability of state institutions, strengthen civil society,  and the rule of law in SEE through capacity building on implementing best practice European social research innovation instruments. The action aims to close anticorruption policy implementation and public procurement gapsacross SEE, which will amplify the impact of the planned increase in EU infrastructure support until 2025. The focus will be placed on 9 beneficiary countries (Bulgaria, Croatia, Hungary, Romania, Albania, Bosnia and Herzegovina, North Macedonia, Montenegro, and Serbia).

Qasja e partneritetit publik-privat do të lejojë grupet e synuara të ndajnë zgjidhjet përtej kufijve të BE-së dhe jo-BE në Evropwn Juglindore, bazuar në 4 shtylla:

  1. Krijimi i Platformës së Partneritetit Publik-Privat për Qeverisjen e Mirë Rajonale (R2G4P) e cila do të krijojë një partneritet të qëndrueshëm rajonal publik-privat për zgjidhje të përbashkëta të qeverisjes së mirë.
  2. Rritja e kapaciteteve të institucioneve publike dhe oragnizatave jo-qeveritare për të diagnostikuar dhe trajtuar rreziqet e korrupsionit nëpërmjet 4 trajnimeve të specializuara tre-ditore rajonale për anëtarët e R2G4P dhe shkollës verore vjetore për 25 pjesëmarrës të jashtëm. Modulet e trajnimit do të përfshijnë: a) MACPI: Monitorimi i Zbatimit të Politikave Antikorrupsion; b) Opentender.eu: analiza e të dhënave të mëdha dhe rrjetit për të zhvilluar tregues inovativë të rrezikut; dhe c) trajtimi i problematikave shtetërore (politike, rregullatore) dhe rreziqeve të korrupsionit në zhvillim. Manualet do të udhëzojnë çdo modul.
  3. Dizenjimi i zgjidhjeve të përbashkëta të menaxhimit dhe politikave kundër korrupsionit, nëpërmjet prodhimit të raporteve vjetore të qeverisjes së mirë të Evropws Juglindore, secili i shoqëruar nga 9 rishikime antikorrupsion për institucionet publike, bazuar në metodat e Monitorimit tw Zbatimit të Politikave Antikorrupsion dhe opentender.eu.
  4. Strategjia e komunikimit dhe angazhimit, duke përfshirë një konferencë hapëse, forume vjetore të politikave dhe një samit përmbyllës.

———————————————————————————————————

Check  R2GAP fletëpalosje 

Publications in the framework of this project, where ACER is an implementing partner, and thus one of the contributors:

Monitoring Anticorruption Policy Implementation (MACPI): Training manual

Analyzing Public Procurement Risks: Training manual

State Capture Assessment Diagnostics at Sectoral Level: Training manual

Public Procurement Integrity in Southeast Europe: Mechanisms, Red Flags, and State-Owned Enterprises in the Energy Sector

Rolling Back State Capture in Southeast Europe. Implementing Effective Instruments for Asset Declaration and Politically Exposed Companies

 

Spread the love

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*