Raporti i Vlerësimit të Korrupsionit në Shqipëri, 2016

Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, ndërmori në fillim të vitit 2016 një sondazh kombëtar me 1000 të anketuar në të gjithë Shqipërinë, duke hetuar përvojën e qytetarëve me presionin e korrupsionit, përfshirjen dhe perceptimet mbi nivelin e përpjekjeve për korrupsion dhe anti-korrupsion. Rezultatet e Sistemit të Monitorimit të Korrupsionit në Shqipëri për vitin 2016 tregojnë se gati një në dy qytetarë…STRATEGIC PLAN (2017-2021)

by marsel

For the next four years, ACER aims to improve research efforts in achieving key objectives: i. ACER institutional development, capacity building to increase wider involvement in the Albanian economy’s development agenda; ii. Ensuring a balance between research, commissioned studies and consultancy; iii. Establishing synergy between government, public institutions and civil society actors and contributing to…