Category: PUBLICATIONS

Raporti i Vlerësimit të Korrupsionit në Shqipëri, 2016

Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, ndërmori në fillim të vitit 2016 një sondazh kombëtar me 1000 të anketuar në të gjithë Shqipërinë, duke hetuar përvojën e qytetarëve me presionin e korrupsionit, përfshirjen dhe perceptimet mbi nivelin e përpjekjeve për korrupsion dhe anti-korrupsion. Rezultatet e Sistemit të Monitorimit të Korrupsionit në Shqipëri për vitin 2016 tregojnë se gati një në dy qytetarë…Other publications

  Baseline Research on the Situation of Women Leaders at the Local Level–fundedbyUNIFEM(2010). ·         Women & Elections:Local & International“BestPractices”Use “Accessing   Information   around   Women   and   Elections  –monitoring&Advocacy–fundedbyUNIFEM(2009). ·         Development of the National Strategic Policy Documenton Ageing & Respective Budgeted Action-Planin Albania(2008)a UNFPAfoundedproject. ·         Preparation of the Manual for the Prevention of Conflict of interest in Public Procurement, fundedbyUSAID(2009). ·         From the Ground Up:Improving Government Performance with Independent  Monitoring  Organizations  (chapter  on   Albania). Resultsfor DevelopmentInstitute/BrookingsInstitution(2010). ·         Waste  Management  Plan  of  Balldren  Commune, in Albanian language (2009).…