Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike (ACER) është organizata e parë Shqiptare jo-fitimprurëse dhe jo-qeveritare e themeluar në vitin 1992. ACER i është përkushtuar shumë nxitjes dhe përshpejtimit të kalimit të… more…

Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike kërkon të promovojë reformën ekonomike në Shqipëri duke ndërmarrë studime dhe kërkime të pavarura mbi …more

Nxitja e zhvillimit të tregut të lirë dhe të zhvillimi i politikave që lidhen me të; Nxitja e reformave institucionale dhe zbatimin praktik të vlerave demokratike në praktikat ligjore dhe… …more

Disa prej aktiviteteve të ACER

Projektet në vazhdim:

“SELDI”, 2018 – 2022

– Shoqëria civile për Mirëqeverisjen dhe Anti-korrupsionin në EJL: Ndërtimi i Kapaciteteve për Monitorim, Avokim dhe Ndërgjegjësim

Publikimi më i fundit: SELDI_Raporti Rajonal Anti-Korrupsion, 2020

 

“CBC Shqipëri – Kosovë”, 2020 – 2022

– “Për Ujë të Pastër në Gjakovë dhe Kukës”

Shih linkun: https://she-era.org/clean-water-project/ 

 

 

“UNICEF”, 2019 – 2021

– “Përmirësimi i Ushqyerjes së shëndetshme tek fëmijët e moshës shkollore”

ACER shpall te hapur procesin e aplikimit per grante, ne kuader te projektit te mbeshtetur nga UNICEF Albania. Klikoni ne linkun ne vijim per me shume informacion: ACER_UNICEF_Thirrje per Grante 

 

Raporti Rajonal Antikorrupsion i SELDI-it paraqet vlerësimin e shoqërisë civile të faktorëve rregullatorë dhe institucionalë që mundësojnë korrupsionin në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe thekson disa nga politikat më prioritare. Mjetet e monitorimit të SELDI-it ofrojnë të dhëna për … (më shumë)

Na ndiqni në faqen tonë në facebook

Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike (ACER)