Vlerat

by marsel

Ekselenca: Ne në mënyrë të vazhdueshme sfidojmë veten në nivelin më të lartë të të mësuarit, ekspertizës dhe performancës, për të patur një ndikim më të madh.

Integriteti, respekti dhe ndershmëria: Ne sigurojmë integritet në punën tonë, tek stafi dhe në procedurat që ndjekim, respektojmë dhe sigurojmë procese dhe praktika të ndershme për punën, stafin, partnerët dhe bashkëpunëtorët.

Profesionalizëm: Stafi i ACER mbështet etikën, parimet dhe ligjet e punës së tij.

Dedikim: Ne jemi të dedikuar ndaj partnerëve tanë.


About the Author


marsel